Köpvillkor

KÖPVILLKOR

 

1, Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.butikkom.com (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Butikkom, organisationsnummer 860125-8513. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Butikkom framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. 

1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Butikkom accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Butikkom förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har hög risk för bedrägeri). 

1.3 Butikkom reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Butikkom har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Butikkom naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Butikkom fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende.

1.4 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Butikkom eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Butikkom.

 

2, Avtal och Beställning 

2.1 För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Butikkom's Integritetspolicy. 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Butikkom bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Butikkom per e-post. Butikkom uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Butikkom's kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Butikkom. Om beställningen återkallas så kommer Butikkom att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3, Kunduppgifter mm.

3.1 När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Butikkom's behandling av personuppgifter finns i Butikkom's Integritetspolicy. 

3.2 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Butikkom om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Butikkom misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Butikkom rätt att stänga av dig. Butikkom har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 

4, Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Butikkom har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Butikkom. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Butikkom eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Butikkom förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten. 

 

5, Kampanjer och erbjudanden

Butikkom kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Butikkom i samband med kampanjen. Butikkom förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6, Presentkort

Presentkort som säljs på Butikkom är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Butikkom's webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 

7, Leverans och transport

7.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Butikkom skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar i Sverige . Vi skickar alltid 1:a-klass försändelser. Vid större kampanjer eller dåliga väderförhållande kan det ta något längre tid.

7.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Butikkom rätt att debitera dig en avgift på 250 SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. För beställningar vars ordervärde överstiger 1500 SEK debiteras 25% av orderns värde för outlöst paket. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

 

8, Ångerrätt

8.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Butikkom detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Notera att om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat varan mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras, t.ex. defekt embalage.

8.2 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

8.3 Ångerrätt livsmedel, Vid beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt.

8.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Butikkom. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

8.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Butikkom. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Butikkom enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

8.6 När Du ångrar ditt köp betalar Butikkom tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive 69 SEK leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Butikkom rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.7 Butikkom betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Butikkom tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Butikkom får dock vänta med återbetalningen tills Butikkom tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Butikkom tar inget ansvar för Klarnas återbetalnings- och ärendehanteringtid.

 

9, Garanti och Reklamation

9.1 Vissa av Butikkom's varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan, detta gäller Ej livsmedel. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. 

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Butikkom så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom tre veckor från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Vid köp av livsmedel och Du upptäckt att varorna är skadade under transporten, måste Du ta kontakt med Butikkom senast 48 timmar efter att Du har hämtat ut paketet från Servicepoint.

9,3 Burkar till Samlare: Vi kan dessvärre inte garantera att burkar innehållande dryck kommer att komma fram till dig i perfekt skick utan kosmetiska defekter. Butikkom gör sitt yttersta för att varan ska packas så väl att detta inte förekommer, dock får vi burkar från våra leverantörer som redan har någon skavank innan de går ut till Kunden.

9.4 Butikkom står för returfrakten för godkända reklamationer. 

9.5 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Butikkom att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Butikkom strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Butikkom mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Butikkom förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Butikkom riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

10, Force Majeure

Butikkom ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Butikkom inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Butikkom dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Butikkom rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

11, Ändringar av Villkoren

Butikkom förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Butikkom har informerat dig om ändringarna. Butikkom rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

12, Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Butikkom's kundtjänst.

12.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Butikkom's kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Butikkom beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.